*Dni dobrovoľníctva 2012
[7. 9. 2012]

*Parlament schválil Zákon o dobrovoľníctve

V piatok 21. októbra 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o dobrovoľníctve.

Priebeh hlasovania
Znenie zákona
27. 10. 2011]

*V dňoch 23. a 24. septembra 2011 prebehli Dni dobrovoľníctva
...  viac

[7. 10. 2011]

*Poslanci posunuli Zákon o dobrovoľníctve do 2. čítania

Všeobecná právna úprava dobrovoľníctva v slovenskom právnom poriadku v súčasnosti neexistuje. Máme len čiastkové úpravy v osobitných zákonoch, čo v praxi spôsobuje výrazné problémy, ktoré túto pozitívnu aktivitu človeka voči iným osobám a spoločnosti brzdia.
Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala úsilie rozvíjať spoluprácu orgánov  verejnej správy s neziskovým sektorom a vytvoriť na to potrebný legislatívny rámec, aby sa neziskovky mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov. Pri tvorbe zákona o dobrovoľníctve sa prihliadalo na skúsenosti a poznatky z dobrovoľníckej činnosti v iných štátoch ako aj u zástupcov mimovládnych neziskových organizácií.
Zákon o dobrovoľníctve by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra tohto roka, keďže EÚ vyhlásila rok 2011 za Rok dobrovoľníctva.
Cieľom návrhu je odbúrať administratívne prekážky, ktoré by sťažovali výkon dobrovoľníckej činnosti a stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnom záujme.
Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
[14. 9. 2011]

*Ministerstvo vnútra pripravuje návrh zákona o dobrovoľníctve

Nová vláda zaradila zákon o dobrovoľníctve medzi svoje programové priority - viac
Základné požiadavky, ktoré boli pripravené v súvislosti so zákonom o dobrovoľníctve nájdete tu
[22. 2. 2011]

*Srdce na dlani 2010 v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, pokračovalo v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB a Mestom Banská Bystrica aj v roku 2010 v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou SRDCE NA DLANI už po štvrtý krát.    viac
[20. 12. 2010]

*2. ročník Dňa dobrovoľníctva v CVČ - JUNIOR...  viac

*Dobrovoľnícky portál Ľudia ľuďom
Centrum pre filantropiu v spolupráci so spoločnosťou SK - NIC, a. s. spustili nový darcovský portál www.ludialudom.sk, ktorý poskytuje možnosť bezplatnej prezentácie a podpory neziskových výziev širokého spektra príjemcov, fyzických a právnických osôb.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *