CVČ - JUNIOR sa venuje podpore žiackych školských rád ŽŠR na SŠ v našom kraji od roku 2005.

Svojimi vzdelávacími a metodickým aktivitami sa snažíme podporovať demokratickú samosprávu žiakov na školách, prispievame k neformálnemu vzdelávaniu členov a koordinátorov ŽŠR a rozvíjame ich osobnostné kompetencie.

Každý rok pripravujeme školenia pre nových členov školskej samosprávy - základný modul o agende ŽŠR, na ktorý nadväzuje tematicky zamerané školenie - na rozvoj kompetencií.

Termíny a obsah školení pre žiakov SŠ - členov ŽŠR pripravujeme na mesiach október/november 2016. Zverejníme ich na našej stránke a mailom zašleme na stredné školy v našom kraji.

Tešíme sa na stretnutie s aktívnymi mladými ľuďmi a pedagógmi v školskom roku 2016/2017.

Mgr. Gabriela Selecká

selecka@juniorbb.sk