* Dňa 10. júna 2015 sa stretli zástupcovia študentov banskobystrických stredných škôl na zasadnutí Rady študentov...  viac
[11. 6. 2015]

* Víťazi projektu "Chceme žiť bez závislostí" si užívali svoju výhru v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach...  viac
[8. 6. 2015]

* Slovenčinárik 2015...  vyhodnotenie
[8. 6. 2015]

* Dňa 27. mája 2015 sa v CVČ Domček v Krupine uskutočnilo Krajské kolo súťaže Na bicykli bezpečne...  výsledky
[3. 6. 2015]

* Aktuálne informácie o programe ERASMUS+ nájdete na http://www.erasmusplus.sk/
[9. 5. 2015]

2010/2011

1. YNÍ  VÍKEND 
Centrum voľného času - JUNIOR  predstavilo svoju činnosť a ponuky aktivít na 5. ročníku festivalu "YNÍ VÍKEND", ktorý organizovala Stredoškolská komora Mestského  mládežníckeho parlamentu v Banskej Bystrici v dňoch 17. 6. - 19. 6. 2011.  YNÚ SOBOTU a jej bohatý program otvoril primátor mesta Mgr. Peter Gogola, ktorý sa, okrem príhovoru, predstavil prítomným aj ako výborný bubeník. Potom sa už mladí návštevníci venovali vystúpeniam mladých kapiel, čitaniu literárnych diel, športovým súťažiam, svoje umenie predvádzali grafiti a mnohých zaujalo aj umenie tetovania. O tom, že táto akcia bola vydarená svedčí aj fakt, že prilákala na Hornú ulicu i do priľahlých mládežníckych klubov viac ako 800 mladých ľudí.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [21. 06. 2011]

"Čo všetko vedia a dokážu študenti?" - V. ročník

*Dňa 10. mája 2011 sa konalo  v Robotníckom dome finálové kolo
súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti?" ... viac
Konečné hodnotenie

*Dňa 8. marca 2011 prebehlo v Robotníckom dome 4. kolo súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti?"
Priebežné hodnotenie po 4. kole

*Dňa 2. februára 2011 prebehlo v bovlingovom centre Galaxy 3. kolo súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti?"
Priebežné hodnotenie po 3. kole

*Dňa 15. decembra 2010 prebehlo na Krytej plavárni na Štiavničkách 2. kolo súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti?"...  viac
Priebežné hodnotenie po 2. kole

*Dňa 25. októbra 2010 sme sa v Robotníckom dome stretli na 1. kole súťaže "Čo všetko vedia a dokážu študenti?"...  viac       
Hodnotenie 1. kola 

*Dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnila súťaž v jarnom aranžovaní žiakov a žiačok ZŠ a OGY   ... viac

*Dňa 31. marca 2011 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnil VII. ročník súťaže v prednese vlastných literárnych diel "Kováčova Bystrica". Výsledky ako aj ďalšie informácie o priebehu súťaže nájdete tu. 
 


*Dňa 10. decembra 2010 sa v Robotníckom dome konala súťaž v zimnom aranžovaní pre žiakov ZŠ a OGY...    viac

*Európsky týždeň miestnej demokracie /ETMD/ v CVČ - JUNIOR
V rámci ETMD
usporiadalo CVČ – JUNIOR 19. októbra 2010 akciu pod názvom „Čas otázok“, ktorou sa zapojilo do európskeho projektu podporujúceho miestnu demokraciu a myšlienky demokratickej účasti na miestnej úrovni...  viac
[20. 10. 2010
]

*Stretnutie študentov SŠ s pracovníkmi Odboru vzdelávania a kultúry a Odboru regionálneho rozvoja Úradu BBSK sa uskutočnilo 14. októbra 2010 v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie...  viac
[15. 10. 2010]

*Prvé stretnutie Rady študentov v novom školskom roku v CVČ - JUNIOR sa konalo 28. septembra 2010...  viac

*Posledné novembrové dni sa uskutočnilo školenie pod názvom Participácia mladých ľudí na živote obce a školy s cieľom predstaviť grantový Program Mládež v akcii a motivovať mladých ľudí k realizovaniu svojich potrieb a vízií prostredníctvom projektov...viac v článku
[06. 12. 2010]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

2009/2010

"Čo všetko vedia a dokážu študenti?" -  IV. ročník

Konečné poradie

Finále - viac

*Kováčova Bystrica 2010 - viac

*V decembri 2009 sme uskutočnili tri workshopy o dobrovoľníctve v rámci projektu podporeného z grantového programu ADAM 2. Jeden sa konal vo Zvolene (15. decembra 2009) a dva v Banskej Bystrici (16. decembra 2009).
Workshopov sa zúčastnili študenti stredných a vysokých škôl. Dozvedeli sa základné informácie o dobrovoľníctve - kto je dobrovoľník, čo je dobrovoľníctvo, aké sú formy dobrovoľníctva, kde všade sa môže vykonávať dobrovoľnícka práca, aké sú prekážky a problémy dobrovoľníctva na Slovensku. Predstavili sme im našu organizáciu, CVČ - JUNIOR, jej súčasné aktivity a tiež plány  v oblasti dobrovoľníctva.
Mladí ľudia v skupinách vyhodnocovali svoje názory, čo podľa nich dobrovoľníkov podporuje a čo brzdí v práci. Účastníci, ktorí už pracovali alebo pracujú ako dobrovoľníci nám priblížili svoju prácu a podelili sa s nami o skúsenosti.
V závere každý dostal informačné materiály a tričko s našim logom dobrovoľníctva (logo - víťazný návrh zo súťaže v rámci mesta).

*Dňa 4. decembra 2009 sme v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu zorganizovali súťaž  "Zimné aranžovanie" pre žiakov ZŠ a OGY. V dvoch kategóriách súťažilo 36 detí z 12 základných škôl a jedného osemročného gymnázia. Súťažiaci tvorili z prírodného alebo zakúpeného materiálu na tému Zimná nálada. Najlepšie práce obidvoch kategórií boli vystavené v Barbakane, kde si ich mohli pozrieť návštevníci sprievodných podujatí pri príležitosti akcie "Mikuláš v meste".

Mladší žiaci:
1)  Kristína Šuhajdová; ZŠ Slovenská Ľupča
2)  Bronislava Kováčová; ZŠ Poniky
3)  Viktória Dobrotová; ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica

Starší žiaci:
1)  Dominik Styk; ŠG Banská Bystrica
2)  Viktor Repka; ZŠ SSV, Banská Bystrica
3)  Zuzana Pazuchová; ZŠ Badín

Cena JUNIORu:  
Linda Redlingerová; ZŠ SSV, Banská Bystrica

Cena PKO:            
Linda Parobeková; ZŠ SSV, Banská Bystrica

CVČ - JUNIOR a IUVENTA pripravili v októbri a novembri 2009 pre kordinátorov žiackych školských rád z radov pedagógov dve školenia pod názvom Demokracia začína v škole a Bez vás to nejde...  Školenia boli zamerané na podporu činnosti koordinátorov ŽŠR na stredných školách, na manažment, vedenie ŽŠR, agendu ZŠR, vyškolenie v zmysle zamerania sa na kompetencie ŽŠR, nadviazenie nových kontaktov a prezentáciu dobrých príkladov činnosti ŽŠR.

V programe školenia Bez vás to nejde - II. modul boli aktuálne informácie o nových zákonoch v oblasti práce s mládežou, účastníci prešli projektovým manažmentom, vedením skupiny a tímu a dostali priestor na výmenu skúseností medzi sebou.

Po týchto dvoch školeniach nasledovalo školenie žiakov vyškolených koordinátorov, čím sa dosiahla informačná a kompetenčná prepojenosť. Školenie lídrov žiackych školských rád sa konalo v decembri 2009 vo Zvolene a zúčastnilo sa ho 18 lídrov a členov ŽŠR. Obsahovo bolo školenie v súlade so školením koordinátorov - agenda ŽŠR, teória zakladania a fungovania ŽŠR, predstavenie kompetencií koordinátora ŽŠR, informácie o grantových programoch a aktuálnych projektoch...
Účastníci vyzdvihli najmä to, že dostali priestor na prezentáciu činnosti vlastných ŽŠR, a že získali nových skúseností a nápadov pre prácu v ŽŠR.

Všetkým koordinátorom a členom ŽŠR  želáme do ich práce veľa chuti a tvorivých nápadov.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2008/2009

"Čo všetko vedia a dokážu študenti?" -  III. ročník

III. ročník súťaže v kocke