BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 

                               

Biologická olympiáda (BiO) je určená pre žiakov základných škôl,  gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Člení sa na 5 kategórií - A, B, C, D a E. Pre kategórie A a B sa súťaž organizuje v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. Riešitelia môžu sútažiť v teoreticko-praktickej alebo v projektovej časti. Kategórie C a E sa organizujú v 4 kolách – školské, okresné, krajskéceloštátne. Kategória D končí na úrovni okresného kola. Najlepší sútažiaci z teoreticko-praktickej casti kategórií A a B sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti postupujú vybraní súťažiaci z kategórií A, B, C na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).

>> Biologická olympiáda na stránkach IUVENTY <<

Predsedníčka krajskej komisie BiO:
Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 71 04
marcela.adamcova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová
048/415 31 11 kl. 22
trubanova@juniorbb.sk


51. ročník (šk. rok 2016/17)

Organizačný poriadok

Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií A, B
Pokyny pre tvorbu projektov kat. A, B - originalita projektu  - nové
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategóriií C, D
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórií C, D - prílohy
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie E
Metodicko-organizačné pokyny BiO kategórie F

Tlačivá na vyhodnotenie kôl BiO

Prihlášky súťažiaceho

*Štatistické vyhodnotenie BiO stredné školy - tabuľka
*Štatistické vyhodnotenie BiO okresy - tabuľka

*Máte problém v projektovej časi BiO a nemá vám kto poradiť? Okrem členov našej krajskej komisie BiO, sa môžte obrátiť aj na OZ Veda pre mladých


ARCHÍV

50. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK BiO - kategória A (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória B (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória C  teoreticko-praktická časť,  projektová časť    
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti (pozrieť)

49. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK BiO - kategória A  (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória B  (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória C  teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti  (pozrieť)

48. ročník (šk. rok 2013/14)
Výsledková listina KK BiO - kategória A  (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória B  (pozrieť)
Výsledková listina KK BiO - kategória C  teoreticko-praktická časťprojektová časť
Výsledková listina KK BiO kategória E, všetky odbornosti  (pozrieť)