CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


Chemicka olympiadaChemická olympiáda (CHO) je určená žiakom základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o chemické vedy. Sútažiaci riešia teoretické aj praktické úlohy. ChO sa člení na 6 kategórií - A, B, C, D, EF. Pre kategóriu A sa organizuje v štyroch sútažných kolách (študijné, školské, krajské a celoštátne), pre kategórie B, C v troch sútažných kolách (študijné, školské a krajské), pre kategóriu D v štyroch sútažných kolách (študijné, školské, okresné a krajské), pre kategória EF v 3 sútažných kolách (študijné, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci z kategórie A postupujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu (MCHO) a z kategórie EF na Grand Prix Chimique.

>> Chemická olympiáda na stránkach IUVENTY <<

Predsedníčka krajskej komisie ChO:
doc. RNDr. Mária Lichvárová, PhD.
Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 72 12
maria.lichvarova@umb.sk

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
Mgr. Zlata Trubanová

048/415 31 11  kl. 22
trubanova@juniorbb.sk


53. ročník (šk. rok 206/17)

* Organizačný poriadok ChO
* Metodicko-organizačné pokyny ChO na školský rok 2015/16
* Štatistické vyhodnotenie ChO stredné školy - tabuľka
* Štatistické vyhodnotenie ChO okresy - tabuľka


ARCHÍV VÝSLEDKOV

52. ročník (šk. rok 2015/16)
Výsledková listina KK CHO - kategória A (pozrieť)
Výsledková listina KK ChO  - kategória B (pozrieť)
Výsledková listina KK ChO - kategória C (pozrieť)
Výsledková listina KK ChO  - kategória D (pozrieť)

51. ročník (šk. rok 2014/15)
Výsledková listina KK CHO - kategória A (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória B (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória C (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória D (pozrieť)

50. ročník (šk. rok 2013/14)
Výsledková listina KK CHO - kategória A (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória B (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória C (pozrieť)
Výsledková listina KK CHO - kategória D
(pozrieť)