Aké informácie poskytuje EURODESK

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo faxovej žiadosti, pričom väčšina z poskytovaných informácií sa nachádza na webstránke.

Hlavné cieľové skupiny predstavujú:
  • mladí ľudia
  • mládežnícki pracovníci
  • pedagógovia
  • mimovládne organizácie
  • samospráva a iní
Základ šírených informácií predstavuje databáza európskych a národných grantových programov, do ktorých sa môžu mladí ľudia v Európe zapojiť a získať tak finančné prostriedky na realizovanie svojich aktivít v oblastiach vzdelávania, školení, stáží, voľnočasových aktivít, umenia apod.V časti Programy sa na stránke EURODESKU  nachádza kompletný zoznam všetkých programov, zatriedených do jednotlivých tematických kategórií. Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie. Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť niečo viac o Európskej únii sme spracovali základné informácie o jej histórii, inštitúciách, ako aj o spôsobe fungovania a financovania EÚ.

Projekt EURODESK je financovaný zo zdrojov EÚ, v rámci programu EÚ Mládež v akcii. Na jeho spolufinancovaní na Slovensku sa podieľa
IUVENTA, inštitút pre deti a mládež, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. EURODESK sídli v jednom z oddelení organizácie IUVENTA, v Oddelení mobility mládeže a informácií pre mládež(OMIM), ktoré je okrem iného administrátorom programu Mládež v akcii na Slovensku.


Kontakty na regionálnych spolupracovníkov EURODESKU na Slovensku nájdete tu:  http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Kontakty.alej

Novinky a ponuky nájdete tu: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky.alej