DEJEPISNÁ  OLYMPIÁDA

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.Dejepisná olympiáda (DO) je súťažou jednotlivcov a je určená žiakom 6. - 9. ročníka základných škôl, žiakom primy až oktávy osemročných gymnázií, žiakom 1. - 4. ročníka stredných škôl. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl.

>> Dejepisná olympiáda na stránkach Iuventy <<


Predsedníčka KK DO:

PaedDR. Ľuba Tomková
ZŠ, Spojová 14, 974 04  Banská Bystrica
041/423 03 90
lubatomkova@gmail.com


Zodpovedná osoba v CVČ - JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl.20
hrabovska@juniorbb.sk


8. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina KK DO  kategórie A, B, C, D, E.
Pozvánka a pokyny na celoštátne kolo budú zverejnené na www.olympiady.sk v príslunom ročníku DO.

Pozvánka na KK DO

Okruh téz na KK DO

Organizačný poriadok platný od 1. 9. 2010

Metodicko-organizačné pokyny pre 8. ročník DO


Tlačivá pre školské kolo kat. C, D, E a F
            Výsledkové listiny školského kola
            Prihláška do obvodného kola
            Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre školské kolo kat. A a B
            Výsledkové listiny školského kola
            Prihláška do krajského kola
            Vyhodnotenie školského kola

Tlačivá pre obvodné kolo kat. C, D, E, a F
            Výsledkové listiny obvodného kola
            Prihláška do krajského kola
            Vyhodnotenie obvodného kola

Tlačivá sú univerzálne pre ľubovolný ročník. Súbor si stiahnete do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, zmeňte na čierne písmo a uložte.
Do výsledkových listín vpisujte len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje zoradiť zostupne.
Termíny odoslania tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník súťaže.

ARCHÍV

7. ročník (šk. rok 2014/15)

Výsledková listina
KK DO kat. A, B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

6. ročník (šk. rok 2013/14)

Výsledková listina KK DO kat. A, B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E

5. ročník (šk. rok 2012/13)
Výsledková listina
KK DO kat. A, B
Výsledková listina KK DO kat. C, D, E