Európska dobrovoľnícka služba a CVČ - JUNIOR


Európska dobrovoľnícka služba (EDS) je výborne zabezpečeným programom zahraničného dobrovoľníctva mladých ľudí. V rokoch 2014 - 2020 je súčasťou veľkého programu vzdelávania EU "Erasmus+".

CVČ - JUNIOR má s EDS dostatok skúseností, nakoľko je v tejto oblasti aktívne od roku 2004. Naše centrum hosťovalo mladých ľudí z celej Európy a niekoľko mladých Slovákov a Sloveniek sme na EDS vyslali.

EDS umožňuje mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov stráviť niekoľko (obvykle 6-12) mesiacov v inej krajine a podieľať sa na aktivitách užitočných pre tamojšiu komunitu, ako aj pre dobrovoľníkov samotných. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania a rôznych skúseností, ktorými v rámci EDS mladí ľudia prechádzajú, sa rozširujú ich skúsenosti a osobné kvality, ale aj schopnosti začlenenia sa do spoločnosti. Aktivity na projektoch EDS sú spravidla organizované v súlade s princípom "Learning by doing", teda dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa neučia v laviciach, ale priamo svojím zapojením sa do aktivít hostiteľskej organizácie a/alebo jej partnerov.

Projekty sú realizované len organizáciami s akreditáciou a dobrovoľníci majú z projektov pokryté slušné vreckové, poistenie, ubytovanie, stravu, jazykový kurz a dopravu na projekt a naspäť (90%). Na konci projektu má dobrovoľník / dobrovoľníčka nárok na obdržanie oficiálneho certifikátu "Youthpass", ktorým mu hostiteľská organizácia potvrdí jeho skúsenosti a nadobudnuté vedomosti. V mnohých európskych krajinách je dobrovoľnícka skúsenosť naozaj uznávaná a oceňovaná aj školami a zamestnávateľmi, čo je stále viac pravdou aj na Slovensku.

Viac praktických informácií, ako aj svedectiev samotných dobrovoľníkov, sa dočítate na našich webových stránkach venovaných EDS:  

www.dobrovolnici.eu

 

Ďalšie informácie o podrobnostiach vyhľadávania, prípravy a realizácie projektov EDS môžete získať aj od nášho koordinátora EDS, ktorý rád zodpovie Vaše otázky. 

Kontakt: Ing. Ondrej Strnád, tel 048 / 4153 111,
e-mail: strnad@juniorbb.sk