Fyzikálna olympiáda

 

OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 FO logo Fyzikálna olympiáda (FO) je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: školskom, okresnom (kategórie E, F a G), krajskom a celoštátnom (kategória A). Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

57. ročník Fyzikálnej olympiády
Organizačný poriadok a pokyny FO: stránka IUVENTY
Terminovník súťaží FO a sústredení: terminovník
Zadania  úloh FO:  stránka IUVENTY

Slávnostné vyhodnotenie 57. roćníka FO
Uskutoční sa dňa 22.6. 2016 na katedre fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o 10.30 hod.

FYZKUS 2015-6:
Vysledková listina bola doplnená o výsledky žiakov ktorí poslali riešenia neskoršie:
CELKOVÉ VÝSLEDKY FYZKUS za rok 2015-6 

KATEGÓRIA B, C, D:
Krajské kolo sa uskutočnilo  dňa 11. 5. 2016 v aule fakulty prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA D


 

KATEGÓRIA E:
Krajské kolo sa uskutočnilo  dňa 13. 4. 2016 v priestoroch ZŠ, ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom. Krajského kola sa zúčastnilo 31 riešiteľov z Banskobystrického kraja.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  E 

KATEGÓRIA A:
Dňa 19. 2. 2016 sa uskutoční Krajské kolo FO v kategórii A.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  A 


A R C H Í V
56. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  B, C, D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  E

55. ROČNÍK FO :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KK FO - KATEGÓRIA  A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA FO KATEGÓRIA B
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA FO KATEGÓRIA C
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA FO KATEGÓRIA D
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA FO - E

54. ROČNÍK FO :
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii A
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii B, C, D 
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii E

53. ROČNÍK FO : 
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii A
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii B, C, D
Výsledková listina Krajského kola FO v kategórii E

52. ROČNÍK FO : 
Výsledková listina krajského kola FO kat. A
Výsledková listina krajského kola FO kat. B
Výsledková listina krajského kola FO kat. C
Výsledková listina krajského kola FO kat. D
Výsledková listina krajského kola FO kat. E

51. ROČNÍK FO : 
Výsledková listina Krajského kola 51. ročníka FO v kat. A
Výsledková listina Krajského kola 51. ročníka FO v kat. B
Výsledková listina Krajského kola 51. ročníka FO v kat. C
Výsledková listina Krajského kola 51. ročníka FO v kat. D
Výsledková listina Krajského kola 51. ročníka FO v kat. E

50. ROČNÍK FO :
Výsledková listina Krajského kola 50. ročníka FO v kat. A
Výsledková listina Krajského kola 50. ročníka FO v kat. B, C, D
Výsledková listina Krajského kola 50. ročníka FO v kat. E 

49. ROČNÍK FO :
Výsledková listina Krajských kôl 49. ročníka FO v kat. A-E