GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 

 

OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


 

 

Geograficka olympiada

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší sútažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a Stredoeurópskej geografickej olympiády. Žiaci zo základných škôl sa zúčastňujú súťaže National Geographic World Championship
Podrobné informácie o geografickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTy.

>> Geografická olympiáda na stránkach IUVENTY <<

>> Termínovník - dátumy jednotlivých kôl << 


Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR

a tajomník Krajskej komisie GO
Ing. Ondrej Strnád
048/415 31 11, kl. 22

strnad@juniorbb.sk

Predsedníčka Krajskej komisie GO:
RNDr. Martina Škodová, PhD.
Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie FPV UMB
Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
048/446 73 03

martina.skodova@umb.sk

44. ročník (2015/16)

Ďakujeme všetkým súťažiacim aj pedagógom za účasť a snahu v tomto ročníku Geografickej olympiády. 

Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina KK GO - kategórie A, B, CD
Výsledková listina KK GO - kategória Z


 

ARCHÍV VÝSLEDKOV KRAJSKÝCH KÔL:

  

43. ročník (2014/15)

Výsledková listina kategórie E
Výsledková listina kategórie F
Výsledková listina kategórií A, B, CD

Výsledková listina kategórie Z
 

42. ročník (2013/14)

Výsledková listina kat. E
Výsledková listina kat. F
Výsledková listina kat. G
Výsledková listina kat. H

Výsledková listina kat. A, B, CD
Výsledková listina kategórie Z
Žlto vyznačení účastníci postúpili do Celoštátneho kola. Aké úspechy dosiahli, môžete zistiť priamo tu.

41. ročník (2012/13) 

Výsledková listina KK GO - kategória E
Výsledková listina KK GO - kategória F
Výsledková listina KK GO - kategória G
Výsledková listina KK GO - kategória H
Výsledková listina KK GO - kategórie A, B, CD
Výsledková listina KK GO - kategória Z 

Školenie učiteľov geografie "Geografia všade okolo nás" sa uskutočnilo 23. novembra 2012
PP-prezentáciu o tvorbe práce GO nájdete TU.

40. ročník ( r. 2012)   témy pre práce žiakov stredných škôl v kategóriách A, B, CD nájdete TU

Výsledková listina KK GO - kategórie A,B,CD, Z (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória E (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória F (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória G (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória H (pozrieť)

39. ročník (r. 2011)
Výsledková listina KK GO - kategórie A,B,CD, Z (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória E (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória F (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória G (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória H (pozrieť)

38. ročník (r. 2010)
Výsledková listina KK GO - kategórie A,B,C,D (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória E (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória F (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategórie G (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategórie H (pozrieť)

37. ročník (r. 2009)
Výsledková listina KK GO - kategórie A,B,C,D (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória E (pozrieť)

Výsledková listina KK GO - kategória F (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória G (pozrieť)
Výsledková listina KK GO - kategória H (pozrieť)