CVČ - JUNIOR
Tajovského 30
975 90  Banská Bystrica

Tel.:      048/415 31 11,  048/415 26 35


E-mail:  juniorbb@juniorbb.sk 
Web:     www.juniorbb.sk

 


Mgr. Katarína Bursová             bursova@juniorbb.sk  

Mgr. Jarmila Lipková                j.lipkova@juniorbb.sk 
 
Mgr. Gabriela Selecká              selecka@juniorbb.sk

PhDr. Ľuba Danková                dankova@juniorbb.sk
 
Mgr. Jana Hrabovská               hrabovska@juniorbb.sk
 
Mgr. Jozef Gašparec                gasparec@juniorbb.sk
 
Mgr. Zlata Trubanová               trubanova@juniorbb.sk
 
Mgr. Eva Murková                    murkova@juniorbb.sk

Bc. Eva Hlucháňová                 hluchanova@juniorbb.sk
 
Ing. Ondrej Strnád                  strnad@juniorbb.sk
 
Janka Kmeťová                        ekonomicke@juniorbb.sk
 
Táňa Senčeková                      ekonomicke@juniorbb.sk