Užitočné linky:

IUVENTAIuventa - slovensky institut mladeze
Štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva SR. Venuje sa práci s mládežou mimo školy a rodiny a mládežníckej politike v SR aj mimo nej.

 
Data archív výskumov mládeže
Data Archiv Vyskumov Mladeze /DAVM/Informácie o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti aj mladí ľudia ako takí.

 

Rada Mládeže Slovenska
MLADEZ.SK - Rada Mladeze SlovenskaInformačný portál pre mladých a všetkých, ktorí k nim majú blízko

 

 
Ministerstvo Školstva SR
Ministerstvo Skolstva Slovenskej Republiky
Oficiálna stránka Ministerstva Školstva