OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 

 

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posiľnovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

 

Olympiáda ľudských práv na stránkach Iuventy

 
Predseda krajskej komisie OĽP:

Mgr. Roman Balko
TEUS n. o., Hviezdoslavova 43, 963 01  Krupina
0904 633 954 
romanbalko@teus.sk

 

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk
 

18. ročník (šk. rok 2015/16)

Výsledková listina


Organizačný poriadok OĽP

Propozície OĽP 2015/16

Prihláška do krajského kola

Tézy na OĽP


*Dve nové publikácie vhodné pre prípravu na OĽP nájdete tu:

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie

1) Horná, Dagmar - Petőcz, Kálmán (eds) (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie: prvé, počet strán: 405, ISBN 978-80-8118-141-2

2) Horná, Dagmar (aut. a zost.) (2015) Kronika Olympiády ľudských práv: XVI. ročník. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015, ISBN 978-80-8118-140-5
[3. 11. 2015]


*Na linku: 
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5847 

nájdete publikácie využiteľné pre Olympiádu ľudských práv, ale aj iné príbuzné výučby, témy, kurzy, úrovne:
Slovník ľudských práv 
Vybrané texty k ľudským právam.

Postupne sa prístup k publikáciám rozšíri o webové sídla:

OLYMP, o.z., www.olp.sk
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, časť Olympiády; OĽP,
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 
http://www.fes.sk/
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku; adresa sídla bude oznámená.

 


ARCHÍV VÝSLEDKOV

17. ročník (šk. rok 2014/15)
     
Výsledková listina

16. ročník (šk. rok 2013/14)
     
Výsledková listina

15. ročník (šk. rok 2012/13)
     
Výsledková listina