MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

 

OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


 


Matematická olympiáda je súčasťou výchovno - vzdelávajúceho procesu na základných a stredných školách, založenou na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 5 kolách - domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najúspešnejší riešitelia sa zúčastňujú Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO), Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO), prípadne ďalších medzinárodných súťaží. 
Podrobné informácie o matematickej olympiáde a jej organizačný poriadok nájdete na stránkach IUVENTy.

>> Matematická olympiáda na stránkach IUVENTY << 

>> Termínovník - dátumy jednotlivých kôl << 


Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR
a tajomník Krajskej komisie MO
Ing. Ondrej Strnád
048/415 31 11, kl. 22

strnad@juniorbb.sk

Predsedníčka Krajskej komisie MO:
RNDr. Eva Oravcová
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

048/4135237-8
evoravcova@gmail.com

 

Informácia k výberu súťažiacich na krajské kolá MO (koordinácia)

Pred vytvorením zoznamu súťažiacich pozvaných na krajské (aj celoštátne) kolo príslušná komisia MO robí tzv. koordináciu. Pri koordinácii ide o objektívne porovnanie riešení a opráv z jednotlivých škôl / okresov / krajov. Porovnáva sa pri tom najmä to, ako nižšie komisie posudzovali jednotlivé riešenia, čo môže byť v rôznych školách / okresoch / krajoch rôzne. Cieľom je vždy pozvať na vyššie kolo najlepších riešiteľov podľa jednotných kritérií, s prihliadnutím na kapacitu priestorov a rozpočet súťaže. Krajská, resp. celoslovenská komisia nemení výsledky nižších kôl, v niektorých prípadoch je však možné, že na základe koordinácie pozve na vyššie kolo žiakov podľa iného poradia, než v akom sa umiestnili v nižšom kole.

 

ROČNÍK 2015-16

Ďakujeme všetkým súťažiacim aj pedagógom za účasť a snahu v tomto ročníku Matematickej olympiády. 

Vyhodnotenie KK MO kategória B (pozrieť)
Vyhodnotenie
 KK MO kategória C (
pozrieť)
Vyhodnotenie
 KK MO kategória Z9
(pozrieť)
Vyhodnotenie
 KK MO kategória A
 (pozrieť)

  

ROČNÍK 2014-15


Vyhodnotenie KK MO kategória B (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C
(pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (pozrieť)
Vyhodnotenie
 KK MO kategória A
 (pozrieť)


 

ROČNÍK 2013-14

Vyhodnotenie KK MO kategória A (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (pozrieť)

 

ROČNÍK 2012-13

 Medzinárodná súťaž pre riešiteľov kategórie C

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil druhý ročník Česko-poľsko-slovenského stretnutia juniorov (skratka CPSJ). Organizovalo ho Poľsko a zo Slovenska pozvali družstvo zložené zo šiestich žiakov a dvoch vedúcich. Súťaž sa uskutočnila v termíne 13. – 16. mája 2013 v meste Mszana nachádzajúcom sa približne 45 km južne od Krakova. Výber slovenského družstva prebiehala podľa týchto pravidiel:

- Riešenia najlepších riešiteľov krajského kola kategórie C (približne 15 až 20 riešiteľov z celej SR) boli centrálne zozbierané a skoordinované (teda znovu prehodnotené podľa jednotnej schémy).

- Podľa poradia po tejto koordinácii boli oslovení prví šiesti riešitelia s ponukou účasti na súťaži v Poľsku (v prípade rovnosti bodov sa ako doplňujúce kritérium bralo do úvahy účasť vo vyššej kategórii MO, účasť v korešpondenčnom seminári, či účasť v Z9 v predošlom šk. roku).

- V prípade odmietnutia účasti boli oslovení ďalší podľa poradia.       (SK MO)


Vyhodnotenie
 KK MO kategória A (pozrie
ť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (pozrieť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (pozrieť)


ROČNÍK 2011-12

Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)


ROČNÍK 2010-11

Vyhodnotenie KK MO kategória A  (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B  (stiahnuť
Vyhodnotenie KK MO kategória C  (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)


ROČNÍK 2009-10

Vyhodnotenie KK MO kategória A  (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B  (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C  (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

 

 

   ROČNÍK 2008-9

Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

    ROČNÍK 2007-8

 Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

   ROČNÍK 2006-7Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

   ROČNÍK 2005-6Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória P (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

   ROČNÍK 2004-5Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória P (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)

 ROČNÍK 2003-4Vyhodnotenie KK MO kategória A (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória B (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória C (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória P (stiahnuť)
Vyhodnotenie KK MO kategória Z9 (stiahnuť)