Novinky

Ponuka na mesiac september a október 2014

pre stredné školy

v Banskobystrickom regióne 

 PONÚKAME:

1. Interaktívne stretnutie o dobrovoľníctve - HYHO (Help yourself by helping others - pomôž sebe tým, že pomôžeš ostatným).
Je to vzdelávací modul, ktorý je súčasťou stratégie Európskej únie v komunikácii s mladým ľuďmi. Mladí ľudia pochopia myšlienku dobrovoľníctva a dozvedia sa o možnostiach byť dobrovoľníkom doma.
Tento modul je pripravený v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a s Eurodeskom – európskou informačnou sieťou, ktorej pobočka sídli v CVČ – JUNIOR.

Stretnutie trvá dve vyučovacie hodiny, využíva interaktívne metódy, optimálny počet účastníkov je 20 – 25. V jeden deň je možné zrealizovať 2 – 3 stretnutia za sebou. Termín stretnutí je možné dohodnúť podľa podmienok školy, HYHO môže byť súčasťou náhradného vyučovania alebo inej školskej aktivity.

---------------------------------------------------------------------------------

2. ERAZMUS+ 
45 minútová prezentácia grantového program Erasmus+ a jeho možností ; špecificky akciu KA1 – medzinárodné výmeny, tréningy a Európsku dobrovoľnícku službu, poskytnutie ďalších kontaktov pri záujme zúčastniť sa uvedených príležitostí cestovania, osobnostného rozvoja...

--------------------------------------------------------------------------------
3. Prezentácia Eurodesku

Regionálna pobočka Eurodesku v Banskej Bystrici ponúka študentom stredných škôl prezentáciu Eurodesku v dĺžke jednej vyučovacej hodiny pre skupinu 20 - 25 študentov. Uvedenou aktivitou možeme spestriť hodinu Občianskej náuky, Etickej výchovy, triednickej hodiny alebo ich využiť v rámci zastupovanej hodiny.

V prípade záujmu je možné odprezentovať na škole aj viac hodín v jeden deň. Kvôli efektívnemu vycestovaniu je potrebné na školách mimo Banskej Bystrice odprezentovať minimálne 2 vyučovacie hodiny.

Aktivity sú sprostredkované neformálnymi a  interaktívnymi metódami a vyžadujú čiastočnú aktivitu študentov.

---------------------------------------------------------------------------------------

4. Projekt SYTYKIA - ... so you think you know it all? alebo ... myslíš si, že všetko vieš? 

 

Stretnutie so študentami 2. alebo 3. ročníka SŠ o európskych príležitostiach a o tom, kde nájsť financie na ich realizáciu...Stretnutie trvá dve vyučovacie hodiny a využíva metódy neformálneho vzdelávania, ktoré vyžadujú aktívnu účasť študentov.


------------------------------------------------------------------------------

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Selecká, 048/ 415 311 11

Všetky ďalšie Novinky a ponuky nájdete na stránke Eurodesk - Slovensko: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky.alej