OLYMPIÁDA  V  ANGLICKOM  JAZYKU

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)
je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, okresné, krajské a celoštátne).

>> OAJ na stránke IUVENTY <<
 

Predsedníčka Krajskej komisie OAJ:
Mgr. Viera Chovancová
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica
048/413 57 28

 

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20

dankova@juniorbb.sk

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D stiahni

Organizačný poriadok Olympiády v anglickom jazyku

Metodicko-organizačné pokyny OAJ na školský rok 2015/16


Tlačivá na vyhodnotenie jednotlivých kôl nájdete  tu

 

ARCHÍV 

25. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D stiahni


24. ročník,
2013/2014

 Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B ...  stiahni
1C...  stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2D...  stiahni
2C1, 2C2...  stiahni


23. ročník,
2012/2013

Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 1A, 1B, 1C...  stiahni
Výsledkové listiny KK OAJ kategórie 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D...  stiahni