OLYMPIÁDA VO  FRANCÚZSKOM  JAZYKU

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Je členená na 8 kategórií a organizuje sa v 3 kolách - školskom, krajskom a celoštátnom.

>> OFJ na stránke IUVENTY <<


Predsedníčka KK OFJ:
Mgr. Jaroslava Zboranová,
Gymnázium J. G. Tajovského,
Tajovského 25, Banská Bystrica
048/413 52 37

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20

dankova@juniorbb.sk


26. ročník, 2015/2016

Organizačný poriadok OFJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010 

Metodicko-organizačné pokyny OFJ pre školský rok 2015/16


Tlačivá pre vyhodnotenie jednotlivých kôl nájdete   tu


Výsledkové listiny KK OFJ - všetky kategórie stiahni


ARCHÍV

25. ročník,  2014/2015

Výsledkové listiny KK OFJ - všetky kategórie  stiahni

24. ročník,  2013/2014

Výsledkové listiny KK OFJ - všetky kategórie  stiahni

23. ročník,  2012/2013

Výsledkové listiny KK OFJ - všetky kategórie  stiahni