Olympiáda v nemeckom jazyku

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 7 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom) v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v nemeckom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov ONJ. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej ONJ, ktorá sa organizuje každé 2 roky.  
                                                                                                       

Predsedníčka Krajskej komisie ONJ

Dipl. Lehrer. Claudia Morgenstern
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
Banská Bystrica

048/412 42 83
 
Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11

selecka@juniorbb.sk 

 

   26. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - 2015/2016

Výsledky celoštátneho kola 26. ročníka ONJ, 2015/2016 nájdete na:

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/ONJ/26-rocnik-ONJ-2015-2016/Celostatne-kolo.alej

 

Krajské kolo ONJ sa uskutočnilo 11. februára 2016 na Gymnáziu A. SládkovIča v Banskej Bystrici. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v termíne 20. - 21. marec 2016. Na celoštátne kolo ONJ je potrebné prihlásiť sa na stránke www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej . Za prihlásenie zodpovedá škola a žiak.

Víťazom blahoželáme a želáme úspešné umiestnenie na celoštátnom kole. Zároveň ďakujeme všetkým žiakom za účasť na krajskom kole ONJ a pedagógom za prípravu žiakov.

Výsledkové listiny KK ONJ, 2015/2016 1A...stiahni  1B...stiahni  1C...stiahni

Výsledkové listiny KK ONJ, 2015/2016 2A...stiahni  2B...stiahni 2C...stiahni  2D...stiahni
[12. 2. 2016]

Metodické pokyny ONJ, 2015/2016...stiahni

Organizačný poriadok ONJ...stiahni 

 

   25. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - 2014/2015

 

Výsledkové listiny KK...1A stiahni ...1B stiahni ...1C stiahni
Výsledkové listiny KK...2A stiahni ...2B stiahni ...2C stiahni ...2D stiahni
[12. 2. 20
15
]

24. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - 2013/2014


Ďakujeme aj všetkým pedagógom, ktorí účastníkov na KK pripravovali a porote KK za hodnotenie žiakov.

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 1A

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 1B

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 1C

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 2A

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 2B

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 2C

Výsledková listina KK ONJ, 13. 2. 20114 - kategória 2D

 

23. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - 2012/2013


Ďakujeme aj všetkým pedagógom, ktorí účastníkov na KK pripravovali a porote KK za hodnotenie žiakov.

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 1A

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 1B

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 1C

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 2A

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 2B

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 2C

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 2D

Výsledková listina KK ONJ, 14. 2. 2013... kategória 2E

 
22. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - 2011/2012

Výsledkové listiny krajského kola ONJ, 17. 2. 2012, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

kategórie 1A, 1B, 1C...        stiahni 

kategórie 2A, 2B, 2C, 2D, 2E...     stiahni