OLYMPIÁDA  V  RUSKOM  JAZYKU

 

OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 

Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií  a organizuje sa v 3 kolách – školskom, krajskom a celoštátnom v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku. Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa koná v Moskve každé 2 roky.

>> ORJ na stránke IUVENTY <<

Predsedníčka Krajskej komisie ORJ:
PhDr. Mária Matušková
Gymnázium B. S. Timravy, Haličska 9, Lučenec

047/432 92 44

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20

dankova@juniorbb.sk

 

46. ročník Olympiády v ruskom jazyku - 2015/2016

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3  stiahni

Organizačný poriadok ORJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010  

Tlačivá pre školské a krajské kolá ORJ nájdete tu
 

ARCHÍV

45. ročník, 2014/15

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3  stiahni

44. ročník, 2013/14

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3   stiahni

43. ročník, 2012/13

Výsledkové listiny, kategórie A1, A2, A3, B1, B2, B3   stiahni