OLYMPIÁDA  V  ŠPANIELSKOM  JAZYKU

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


osjOlympiáda v španielskom jazyku (OŠJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorá sa realizuje v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne.

 

 >> OŠJ na stránkach IUVENTY <<


Predsedníčka Krajskej komisie OŠJ:
Mgr. Judita Dropová
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
048/423 0061

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
PhDr. Ľuba Danková
048/415 31 11 kl. 20
dankova@juniorbb.sk

26. ročník, 2015/2016

Výsledkové listiny,  kategórie A, B, C, D  stiahni

Organizačný poriadok OŠJ, s účinnosťou od 1. 9. 2010

Metodicko-organizačné pokyny pre školský rok 2015/16

Tlačivá pre jednotlivé kolá OŠJ nájdete
  tu


ARCHÍV

25. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny,  kategórie A, B, C, D  stiahni
 

24. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny, kategórie A, B, C, D  stiahni


23. ročník, 2014/2015

Výsledkové listiny, kategórie A, B, C, D  stiahni