Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

  

logoosjlOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

 
 Predsedníčka Krajskej komisie OSJL:

Mgr. Helena Majerová
Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25
Banská Bystrica

048/413 52 37

 
Kontaktná osoba pre OSJL v CVČ - JUNIOR: 

Mgr. Žaneta Bursová
048/415 31 11 kl. 238. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
- 2015/2016

Krajské kolo OSJL - kategória A, B, C sa uskutočnilo 26. januára 2016 vo Zvolene. 
Výsledkové listiny z KK OSJL si môžete pozrieť tu

Víťazi postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave 14. - 15. apríla 2016. Víťazi sa prihlasujú cez stránku www.olympiady.sk
[27. 1. 2016]


Organizačný poriadok OSJL

Metodicko-organizačné pokyny OSJL

Informácie o skolskom kole pre SŠ a krajskom kole - kategoria A, B

Prihláška - kat. A, B
[11. 11. 2015]


Archív:


7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
- 2014/2015
 

Výsledkové listiny krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ a SŠ zo dňa 6. februára 2015.

Kategória A


Kategória B


Kategória C

6. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 2013/2014

Výsledkové listiny KK OSJL, konaného 7. 2. 2014 vo Zvolene.

Kategória A

Kategória B 

Kategória C 


5. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
- 2012/2013


Výsledkové listiny z krajského kola OSJL konaného 8. 2. 2013 vo Zvolene

Kategória A   

Kategória B       

Kategória C              


4. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 2011/2012

Výsledkové listiny krajského kola OSJL konaného dňa 2. 2. 2012 v Banskej Bystrici.

Kategória A

Kategória B

Kategória C