Školský rok 2015/2016


*PROJEKT "CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ"...viac
[09.06.2016]
                                                                                                                                                                                                                                  

 *KRAJSKÉ KOLO DETSKEJ DOPRAVEJ SÚŤAŽE "NA BICYKLI BEZPEČNE 2016" 

Krajské kolo detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne"  sa uskutoční dňa 31.mája 2016 na detskom dopravnom ihrisku v Krupine.
Propozície súťaže KK DDS "Na bicykli bezpečne 2016"

*RADA  ŠTUDENTOV  V  CVČ - JUNIOR 

V priestoroch CVČ – JUNIOR na Tajovského 30, Banská Bystrica sa zástupcovia banskobystrických stredných škôl stretli posledný krát v tomto školskom roku. Atmosféra stretnutia sa niesla v duchu nastávajúcich písomiek a koncoročného skúšania, ale aj radosti z blížiacich sa letných prázdnin. Zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky na pripravované podujatia, dozvedeli sa množstvo informácií o nových výzvach pre mladých, ako aj o možnostiach zapojiť sa do rôznych súťaží, kde môžu vyhrať pekné hodnotné ceny. Medzi mladých zástupcov stredných škôl prišla  Andrea Maková, predsedníčka Rady mládeže BBK, ktorá hovorila o dôležitosti mladých ľudí participovať na dianí v meste Banská Bystrica a ich aktívnej účasti na živote Mesta pod Urpínom. Vyzvala prítomných žiakov o šírenie informácií na svojich školách, aby sa zapojili do akcií so samosprávami, kde môžu mladí ľudia  zmeniť život v našom meste k lepšiemu. Na stretnutie prijala pozvanie aj p. Eva Urbanová z  Literárneho a hudobného múzea, ktorá informovala o pripravovaných aktivitách a možnostiach realizácie rôznych exkurzií a využitia expozícií pre stredoškolské kolektívy i jednotlivcov.  Členovia Rady študentov dostali propagačné brožúrky s možnosťami zúčastniť sa na zaujímavom programe LHM. Ako ďalší hosť sa predstavila organizácia SAIA.  Mgr. Zuzana Grochalová prítomným zástupcom stredných škôl predstavila možnosti stredoškolských štúdií v zahraničí vrátane rôznych štipendií. Všetky informácie a propagačné letáky odovzdajú zástupcovia škôl svojim spolužiakom na príslušných SŠ. Nasledovala diskusia, v rámci ktorej žiaci informovali o pripravovanej petícii k prechodu pre chodcov pri nákupnom stredisku LIDL, s ktorou v najbližších dňoch navštívia školy a školské zariadenia. Po diskusii sme Radu študentov ukončili. Najbližšie sa stretneme už v novom školskom roku v mesiaci september 2016, kde radi privítame aj nových členov, ktorí prídu študovať na banskobystrické stredné školy.  
Ďakujeme zástupcom škôl za ich účasť na stretnutiach Rady študentov a odovzdávanie informácií o našich aktivitách ostatným spolužiakom. Naše poďakovanie patrí i pedagógom za ich ústretovosť a spoluprácu. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v školskom roku 2016/2017.
PhDr. Ľuba Danková
[19.05.2016]

*PROJEKT "CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ" - 3. kolo

Centrum voľného času – JUNIOR ukončil tretí ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizoval pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických a zvolenských školských internátoch. Do projektu sa zapojilo sedem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. Prvé kolo bolo zamerané na prevenciu drogových závislostí a realizovali sme ho v spolupráci s Okresným riaditeľstvom  policajného zboru v Banskej Bystrici. Päťčlenné družstvá z každého zapojeného internátu následne vypracovali test z danej problematiky. Druhé kolo projektu bolo zamerané na  tému „Kulty a sekty“,  ktorú žiakom internátov priblížila PhDr. Ľuba Danková. Pravidlá boli rovnaké ako pri prvej časti, teda súťažné družstvá po vypracovaní testu mohli získať ďalšie cenné body. Po absolvovaní prvého a druhého kola mali žiaci za úlohu vyrobiť plagát vo formáte A3, príp. A4 na témy ,,Drogy, alkohol, fajčenie“ a ,,Kulty a sekty“ a priniesť ho na záverečné tretie kolo projektu. 
Tretie kolo sa uskutočnilo dňa 5. mája 2016 na atletickom štadióne Štiavničky, kde si šesť súťažných družstiev zmeralo svoje sily v zábavno – pohybových a vedomostných aktivitách. Žiaci zo ŠI, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica sa tohto kola nezúčastnili. 
Žiaci zúčastnených družstiev si k bodom z prvých dvoch kôl pripočítali body za prinesený leták, ale aj za správne zodpovedané otázky vedomostných testov z oblasti prevencií. 
Umiestnenie družstiev po týchto disciplínach premiešali zábavno – športové výkony v troch disciplínach – skok do pieskoviska, schodobehanie a hráme sa so stopkami. A ako to celé dopadlo? 
Okrem nazbieraných vedomostí z oblastí závislostí a príjemne prežitého slnečného dopoludnia si družstvá odniesli diplomy a každý člen súťažného družstva obdržal vecné ceny i sladké odmeny. Víťazné družstvo sa k tomu môže tešiť na celodenný výlet do Aquaparku so slávnostným  pohostením. V tomto roku si túto cenu prevzalo z rúk pani riaditeľky CVČ – JUNIOR Mgr. Kataríny Bursovej družstvo ŠI, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica.
Všetkým zapojeným internátom ďakujeme a víťazom gratulujeme. 
čítaj viac o projekte a celkové výsledky...
PhDr. Ľuba Danková


*PROJEKT "CHCEME ŽIŤ BEZ ZÁVISLOSTÍ" - 2. kolo
V školskom roku 2015/2016 CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica odštartovalo už tretí ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na stredoškolských internátoch. Do tohto ročníka sa okrem banskobystrických internátov zapojili aj dva zvolenské stredoškolské internáty. Celý projekt pozostáva z troch častí: Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla v mesiaci december 2015, boli prednášky na tému: ,,Drogy, alkohol a fajčenie“, ktoré sme realizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ, Okružná 19,  v Banskej Bystrici. Žiaci siedmich stredoškolských  internátov sa z prednášok kpt. Mgr. Kataríny Cimermanovej z OR PZ BB dozvedeli veľa zaujímavého z danej problematiky. To, čo si z prednášky zapamätali, vyjadrilo v teste zvolené 5 – členné družstvo, ktoré bude reprezentovať príslušný internát počas celého trvania projektu. Test obsahoval 7 otázok, teda v 1. kole bolo možné získať pre internát prvých 7 bodov.

čítaj viac ...
PhDr. Ľuba Danková

[25.4.016]

*KOVÁČOVA BYSTRICA 2016.

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“. Dňa 16. marca 2016 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto, deťmi a mládežou, veľmi obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a konala sa pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Do tohtoročného XII. ročníka sa zapojilo 155 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska. Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl, sa do súťaže zapojili žiaci základných a stredných škôl zo Slovenskej Ľupče, Banskej Štiavnice, Zvolena, Detvy, Žiaru nad Hronom, Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty, aj ďalekého Svidníka.  čítaj dalej
Výsledky súťaže Kováčova Bystrica 2016
Víťazné práce súťaže Kováčova Bystrica 2016
[18. 03. 2016]

*V priestoroch CVČ - JUNIOR sa dňa 17. 02. 2016 konalo  zasadnutie Rady študentov...  viac
[18. 02. 2016]

*CVČ - JUNIOR v spolupráci so Základnou školou, Golianova 8, Banská Bystrica zorganizovali súťaž v zimnom aranžovaní... viac
[21. 12. 2015]

*V priestoroch CVČ - JUNIOR sa dňa 8. 12. 2015 konalo slávnostné zasadnutie Rady študentov...  viac
[14. 12. 2015]

*V decembri 2015 prebehla prvá časť projektu "Chceme žiť bez závislostí"...  viac
[14. 12. 2015]

*CVČ - JUNIOR pri realizácii projektu "Nenič svoje múdre telo"...  viac
[2. 11. 2015]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2014/2015 


* Projekt "Chceme žiť bez závislostí" 

Centrum voľného času – JUNIOR ukončil projekt pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizoval pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických školských internátoch. Do projektu sa zapojilo päť školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl. viac   
[Mgr. Ľuba Danková, 11. 5. 2015]


* Dňa 26.  marca 2015 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici konal XI. ročník literárno - autorskej  a interpretačnej súťaže "Kováčova Bystrica".
Viac o súťaži a výsledky...
[31. 3. 2015]

* Stretnutie Rady študentov v CVČ - JUNIOR...  viac
[17. 2. 2015]

* Projekt "Chceme žiť bez závislostí" prebieha aj v školskom roku 2014/15...  viac
[5. 2. 2015]

* Rada študentov pri vianočnom stromčeku
V CVČ – JUNIOR sa zástupcovia banskobystrických stredných škôl stretli už posledný krát v tomto roku. Atmosféra stretnutia sa niesla v duchu blížiacich sa prázdnin a vianočných sviatkov. Keďže rok 2014 už ťahá za kratší koniec, aj my sme bilancovali, no zároveň plánovali do nastávajúceho roka. Okrem toho, že zástupcovia Rady študentov si zo stretnutia odniesli letáčiky na nové podujatia a dozvedeli sa množstvo informácií, program spestrila ochutnávka interkultúrneho učenia vo forme zábavných aktivít, ktoré prispeli k uvoľnenej sviatočnej atmosfére. V pozadí nám svietil vianočný stromček, pod ktorým si každý účastník stretnutia našiel sladkú odmenu od Mikuláša. Aj touto formou sme sa chceli poďakovať zástupcom škôl za pravidelnú účasť na stretnutiach Rady študentov a odovzdávanie informácií o našich aktivitách ostatným spolužiakom a pedagógom, ktorým patrí naše poďakovanie za ich ústretovosť a spoluprácu. S prianím príjemne prežitých vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2015 sme program Rady študentov ukončili. Už teraz sa tešíme na prvé stretnutie v roku 2015.
[Ľuba Danková 16. 12. 2014]


Projekt ,,Chceme žiť bez závislostí.“

V školskom roku 2014/2015 organizovalo CVČ - JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica už druhý ročník projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických školských internátoch. viac...
[12. 12. 2014]

* Ako sa komunikovalo na workshope o komunikácii v piatok 24. októbra 2014 v CVČ - JUNIOR... pozri link
http://www.vucbb.sk/portal/samosprava/medialny-servis/oddelenie-skolstva-a-mladeze/rozvoj-komunikacnych-zrucnosti-pracovnikov-marketingu-v-strednej-odbor-0
[28. 10. 2014]

* Ako dopadla "Párty s participáciou" v Lučenci 21. októbra 2014 sa dozviete z článku... viac
[22. 10. 2014]

* Ako dopadla "Párty s participáciou" vo Zvolene 14. októbra 2014 sa dozviete z článku... viac
[15. 10. 2014]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2013/2014


*Dňa 3. apríla 2014 sa konal X. ročník literárnej súťaže "KOVÁČOVA BYSTRICA"
Výsledky X. ročníka literárnej súťaže "KOVÁČOVA BYSTRICA"
Víťazné práce "KOVÁČOVA BYSTRICA 2014"
[10. 4. 2014]

* V školskom roku 2013/2014 organizuje CVČ - JUNIOR projekt s názvom "Chceme žiť bez závislostí"...    viac

*Dňa 12. februára 2014 sa v CVČ - JUNIOR stretli členovia Rady študentov...  viac
[13. 2. 2014]

*Projekt „Nenič svoje múdre telo“
CVČ – JUNIOR Banská Bystrica opäť prijalo pozvanie ZŠ v Kriváni, kde sa už po tretí krát zaradilo medzi spoluorganizátorov projektu, ktorý sa každoročne realizuje pre žiakov tejto školy. Deň pred jesennými prázdninami navštívili školu odborníci z rôznych oblastí, aby svojimi príspevkami naplnili ciele projektu „Nenič svoje múdre telo“...
viac o projekte a aktivite
[8. 11. 2013]

*Čo sa dialo na "Párty s participáciou" v Banskej Bystrici? Viac sa dočítate v článku
[8. 11. 2013]

*"Čas otázok" a "Zoči - voči"...názvy dvoch úspešných stretnutí mladých ľudí s predsedom BBSK a poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica. Viac o tom, čo trápi mladých ľudí sa dočítate v článku...
[18. 10. 2013]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2012/2013<

 

Školský rok 2011/2012

 "Na bicykli bezpečne" 

Krajské kolo detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" sa konalo dňa 6. júna 2012 v CVČ Domček, M. R. Štefánika 33, Krupina. Zúčastnilo sa ho 8 štvorčlenných družstiev zo šiestych okresov banskobystrického kraja. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: 1. test z pravidiel cestnej premávky, 2. jazda zručnosti, 3. jazda podľa pravidiel cestnej premávky a 4. technická priprava. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. ZŠ Beňuš
2. ZŠ E.M. Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina
3. ZŠ s MŠ T.G. Masaryka, Ľubietová


Výsledková listina KK DDS NBB 2012


 Víťazné družstvo zo ZŠ Beňuš:

   Zo súťaže: 

"Čo všetko vedia a dokážu študenti?"

V školskom roku 2011/2012 sa konal už  VI. ročník súťaže žiakov a žiačok SŠ  "Čo všetko vedia a dokážu študenti?"

Výsledky po 4. kole

Výsledky po 3. kole

Výsledky po 2. kole

Tanečné kolo

Propozície 2. kola súťaže - tanečné kolo

Výsledky 1. kola súťaže - halové veslovanie

Úvodný list
Propozície


Naše ďalšie podujatia


*Dňa 4. apríla 2012 sa v Robotníckom dome uskutočnilo Veľkonočné aranžovanie, súťaž pre žiakov a žiačky ZŠ a OGY...  viac
[10. 4. 2012]

*Dňa 30. marca 2012 sa v Štátnej vedeckej knižnici konal  VIII. ročník literárnej súťaže "Kováčova Bystrica"...    článok    výsledky    víťazné práce
[10. 4. 2012]

*V spolupráci s PKO sme pre žiakov a žiačky ZŠ a OGY zorganizovali  súťaž v zimnom aranžovaní... viac
[21. 12. 2011]

*Účasť CVČ - JUNIOR na projekte "Nenič svoje múdre telo" v ZŠ Kriváň...   viac
[28. 10. 2011]

*Na SPŠ J. Murgaša sme uskutočnili prednášky s besedami na tému "Prevencia zdravia"... 
viac
[24. 10. 2011]

*Európsky týždeň miestnej demokracie v CVČ - JUNIOR...
viac
[19. 10. 2011]

*Stretnutie Rady študentov pri CVČ - JUNIOR...  viac