Regionálna pobočka EURODESK

 

Novinky a ponuky nájdete tu: http://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/Novinky.alej

Regionálna pobočka pripravuje pre žiakov SŠ nový, celoeurópsky   - 1, 5 hodinový modul  Right 2 Move - Právo na pohyb o možnostiach mladých ľudí cestovať, ktoré sú spojené s lepšou zamestnateľnosťou.
Pobočka bude bezplatné interaktívne stretnutia organizovať od polovice októbra pre žiakov SŠ, mladých nezamestnaných a aktívnych ľudí v priestoroch vašej školy alebo v CVČ -JUNIOR.

Aj naďalej sú v ponuke interaktívne stretnutie SYTYKIA - Myslíš si, že všetko vieš a HYHO - Help yourself by helping others - o dobrovoľníctve na Slovensku a v zahraničí.

[2. 9 2013]

 -------------------------------------------------------------------------------

Sídlo RP: Regionálna pobočka v CVČ – JUNIOR,
Tajovského 30
(Študentský domov, 2. poschodie)

 Konzultačné hodiny: 
osobné stretnutie prosíme dohodnúť vopred telefonicky

Kontaktná osoba:
Mgr. Gabriela Selecká, 
selecka@juniorbb.sk

Telefón:
048/ 415 31 11
048/ 415 26 35

Fax:
048/ 415 26 62
 
V regionálnej pobočke vám na vaše otázky zodpovieme pri osobnej návšteve, e-mailom, faxom alebo telefonicky bezplatne do troch dní.