Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) spolupracuje s Národnou agentúrou  pri implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci Banskobystrického kraja.

 Činnosť zabezpečuje regionálna konzultantka
Darina Diošiová

Mobil: 0917 402 520
Mail: darina.diosiova@iuventa.sk

 

Úlohou regionálnej konzultantky je:
- Propagovať medzinárodnú mobilitu mládeže
- Konzultovať projekty
- Vyhľadávať potenciálne cieľové skupiny, informovať ich o možnostiach programu
- Usmerňovať a pomáhať organizáciám a skupinám pri realizácii medzinárodných aktivít
- Medializovať program v regionálnych médiách
- Vytvárať systém kontaktných osôb v regióne
- Realizovať vlastný školiaci plán