SOČ

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk  

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.


Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.


>> SOČ na stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania <<

Predseda KK SOČ:
Mgr. Viktor Šokoťko
v.sokotko@gmail.com

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:
Mgr. Jana Hrabovská
048/415 31 11 , kl. 20
hrabovska@juniorbb.sk


* 38. ročník SOČ
(šk. rok 2015/2016)

Výsledková listina

Pozvánka na SOČ 

Pozvánka na OHK poradu

Návod na získanie nového hesla do online systému SOČ pri jeho zabudnutí nájdete... tu

Organizačno-technické pokyny 38 ročníka SOČ

Organizačno-technické pokyny SOČ pre Banskobystický kraj

Prihláška pre školy - SOČ 38. ročník

Štatistika 38. ročníka SOČ


ARCHÍV

* 37. ročník SOČ (šk. rok 2014/2015)

Výsledková listina KP SOČ

* 36. ročník SOČ (šk. rok 2013/2014)

Výsledková listina KP SOČ


* 35. ročník SOČ
(šk. rok 2012/2013)

Výsledková listina KP SOČ