Súťaž Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 

Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2015/2016

Krajské kolo súťaže sa uskutoční 11. apríla 2016 v Lučenci. Víťazi okresných kôl - I. a II. kategória a víťazi školských kôl III. a IV. kategória zašlú prihlášku na krajské kolo na adresu CVČ - JUNIOR do 18. marca 2016. Na základe vyplnenej prihlášky pozveme žiaka na krajské kolo. Všetky ďalšie informácie a tlačivá nájdete ja na stránke www.statpedu.sk

Vyhlásenie súťaže...stiahni

Informácie pre základné školy - kategórie I. a II. postup na kraj cez okresné kolo ...stiahni

Informácie pre stredné školy - kategórie III. a IV. postup na krajské kolo...stiahni

Prihláška na KK...stiahni

Obsahová náplň súťaže PSR, 2015/2016...stiahni

Organizačný poriadok súťaže PSR, 2015/2016...stiahni

/8. 2. 2016/


Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2014/2015

Krajské kolo súťaže pre školy s VJM Poznaj slovenskú reč sa uskutočnilo v Lučenci 20. apríla 2015.

/20. 4. 2015/

Organizačný poriadok súťaže PSR, 2014/2015...stiahni
Obsahová náplň súťaže PSR, 2014/2015...stiahni

Prihláška do súťaže PSR, 2014/2015...stiahni

Ďalšie informácie o súťaži nájdete aj na stránke www.statpedu.sk

Informácie o okresných kolách pre základné školy s VJM vám poskytnú CVČ Magnet v Lučenci a CVČ - Relax v Rimavskej Sobote.

/8. 1. 2015/

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká

048/ 415 31 11

selecka@juniorbb.sk

 

Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2013/2014

Zverejňujeme materiály k súťaži Poznaj slovenskú reč...

List stredným školám s VJM

Organizačný poriadok súťaže
Obsahová náplň
Prihláška na krajské kolo pre stredné školy
Formulár vyhodnotenia školského kola

Ďalšie informácie o súťaži nájdete aj na stránke www.statpedu.sk

Informácie o okresných kolách pre základné školy s VJM vám poskytnú CVČ Magnet v Lučenci a CVČ - Relax v Rimavskej Sobote.
/10. 1. 2014/

 

Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2012/2013

 

Krajské kolo súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa uskutočnilo 15. apríla 2013 v Lučenci.

Organizačný poriadok súťaže pre žiakov s VJM Poznaj slovenskú reč, 2012/2013 ...stiahni

Prihláška na školské, obvodné a krajské kolo PSR... stiahni

 

Vyhlasovateľom súťaže je Štátny pedagogický ústav, Bratislava ...viac

 

Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2011/2012

Informácie k organizovaniu súťaže pre stredné školy s VJM v školskom roku 2011/2012 ....stiahni

Obsahová náplň súťaže...stiahni

Organizačný poriadok súťaže...stiahni

Vyhlásenie súťaže...stiahni

Prihláška na všetky kolá...stiahni

Vyhodnotenie školského kola súťaže...stiahni

Obvodné kolá súťaže Poznaj slovenskú reč, 2011/2012 pre žiakov základných škôl s VJM organizuje:

 

CVČ Magnet v Lučenci - ul. Mieru 1702/39, telefón - 047/4333 797, cvcmagnet@szm.sk, - pre okresy Lučenec a Veľký Krtíš

 

CVČ RELAX v Rimavskej Sobote - SNP 9, telefón - 047/562 4691, relax@rsnet.sk - pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

 

Súťaž Poznaj slovenskú reč, školský rok 2010/2011

 Výsledkové listiny KK Poznaj slovenskú reč, 8. apríl 2011, ZŠ J. Kármána, J. Kármána 5, Lučenec:

I. Kategória            II. Kategória          III. Kategória

Informácie o organizovaní súťaže, 2010/2011...stiahni

Organizačný poriadok súťaže, 2010/2011...stiahni

Prihláška na všetky kolá...stiahni

Obsahová náplň 1. kategória...stiahni  a zoznam riekaniek pre 1. kategóriu ...stiahni

Obsahová náplň 2. kategória...stiahni

Obsahová náplň 3. kategória...stiahni

Obsahová náplň 4. kategória...stiahni