Súťaž Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

 

 OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese. 

 

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2015/2016

 

Informácie o súťaži nájdete na stránke www.statpedu.sk

Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 7. marca 2016 v CVČ - RELAX v Rimavskej Sobote. Víťazi všetkých kategórií, prví traja, postupujú na celoštátne kolo, kotré sa uskutoční v Košiciach v dňoch 13. -15. apríla 2016.

Srdečne blahoželáme a želáme úspešné umiestnenie.

Výsledkové listiny KK SMB, 2015/2016...I. kategória...II. kategória...III. kategória...IV. kategória

/8. 3. 2016/


Organizačný poriadok súťaže SMB, 2015/2016...stiahni
Obsah súťaže SMB, 2015/2016...stiahni

Prihláška súťaže SMB, 2015/2016...stiahni

/2. 2. 2016/

 

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2014/2015

 

Krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd sa uskutočnilo 9. marca 2015 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov ZŠ a SŠ v jednotlivých kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 16. - 18. apríla v Košiciach. Všetkým držíme palce a želáme úspešné umiestnenie.

Výsledkové listiny KK SMB...I. kategória...II. kategória...III.kategória

/11. 3. 2015/

Organizačný poriadok súťaže SMB, 2014/2015...stiahni
Obsah súťaže SMB, 2014/2015...stiahni

Prihláška súťaže SMB, 2014/2015...stiahni

Ďalšie informácie o súťaži nájdete aj na stránke www.statpedu.sk

/8. 1. 2015/

Kontaktná osoba v CVČ - JUNIOR:

Mgr. Gabriela Selecká
048/ 415 31 11
selecka@juniorbb.sk

 

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2013/2014

Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 13. marca 2014 v Rimavskej Sobote, v CVČ Relax. 

Výsledková listina I. kategória, II. kategória, III. kategória.
/14. 3. 2014/

Zverejnili sme materiály k súťaži pre žiakov s VJM Szép magyar beszéd - Pekná maďarská reč...

Informácie o organizovaní súťaže pre stredné školy s VJM

Organizačný poriadok súťaže
Obsah súťaže
Prihláška na krajské kolo pre stredné školy
Formulár vyhodnotenia školského kola

Ďalšie informácie o súťaži nájdete aj na stránke www.statpedu.sk

Informácie o okresných kolách pre základné školy s VJM vám poskytnú CVČ Magnet v Lučenci a CVČ - Relax v Rimavskej Sobote.
/20. 1. 2014/ 

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2012/2013

Krajské kolo súťaže Szép magyar beszéd sa uskutočnilo v Rimavskej Sobote 19. marca 2013. 
Výsledkové listiny krajského kola 19. 3. 2013....

Kategória I.     ...stiahni
Kategória II.    ...stiahni
Kategória III.   ...stiahni

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2011/2012

Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 20. marca 2012 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote.
Výsledkové listiny Krajského kola 20. 3. 2012:

Kategória I.    stiahni
Kategória II.  
stiahni
Kategória III.  stiahni
Kategória IV.  stiahni
Informácie k organizovaniu súťaže pre stredné školy s VJM v školskom roku 2011/2012 ....
stiahni

Obsahová náplň súťaže...stiahni
Organizačný poriadok súťaže...stiahni
Vyhlásenie súťaže
...
stiahni
Prihláška na všetky kolá...stiahni
Vyhodnotenie školského kola...stiahni
Informácie o súťaži nájdete aj na stránke www.statpedu.sk.

 

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2010/2011

 

 Výsledkové listiny Krajského kola  2. 3. 2011:

Kategória I.stiahni
Kategória II. stiahni
Kategória III. stiahni
Kategória IV. stiahni

Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč, školský rok 2009/2010

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhlasuje v školskom roku 2009/2010 súťaž pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť s vyučovacím jazykom maďarským Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč.

Súťaž sa organizuje v súlade so smernicou MŠ SR č. 13//2009-R z  25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl a s organizačným poriadkom súťaže Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč č.102/11999-42  pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským..
Metodicko – organizačné pokyny nájdete aj na stránke Ministerstva školstva SR
www.minedu.sk – Výchova a vzdelávanie národnostných menšín.

Kategórie a súťažné kolá súťaže...stiahni