Technická olympiáda

 

OZNAM: Od 19. septembra 2016 prechádzame na nové webové stránky, na adrese: www.cvcjunior.sk 

Staré stránky budú ešte funkčné, ale nebudú už aktualizované! Aktuálne informácie nájdete na uvedenej adrese.

 Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníka OG v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. Odkaz na stránku TO  Iuventy .   
Organizačný poriadok  a metodické pokyny TO

6. ROČNÍK (2015-6)
Krajské kolo technickej olympiády sa uskutočnilo dňa 3. 2. 2016 na katedre techniky a technológií UMB-FPV v Banskej Bystrici.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA B 

 

A R C H Í V :

5. ROČNÍK (2014-5)

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 12. februára 2015.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA B 

Víťazná dvojica v kategórii A a víťaz v kat.B:4. ROČNÍK

KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
Uskutočnilo sa dňa 13. februára 2014 na katedre techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici. V kategórii A sa ho zúčastnilo 22 súťažiacich a v kategórii B 5 súťažiacich, ktorí postúpili z okresných kôl.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA A
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KK TO - KATEGÓRIA B 
 
 
3. ROČNÍK

Obvodných kôl sa zúčastnilo 10 obvodov banskobystrického kraja (nezúčastnili sa okresy Banská Štiavnica, Krupina a Rimavská Sobota). Celkom sa do súťaže zapojilo 22 základných škôl a dve osemročné gymnáziá. Na obvodných kolách súťažilo celkom 104 súťažiacich (z toho v kat. A 65 a v kat. B 39 súťažiacich,  90 chlapcov a 14 dievčat).  
Krajské kolo sa uskutočnilo dňa
15. februára 2013 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Na krajské kolo v kategórii A postúpilo 10 súťažných dvojíc, v kategórii B 8 súťažiacich. Celkom 23 žiakov zo ZŠ v banskobystickom kraji súťažilo v teoretickej a praktickej časti s dobrými výsledkami.  
 
Výsledková listina Krajského kola Technickej olympiády v kategórii A, B2. ROČNÍK
Výsledková listina krajského kola Technickej olympiády v kategórii A
Výsledková listina krajského kola Technickej olympiády v kategórii B

KRAJSKÉ KOLO V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE
Dňa 14. februára 2012 sa uskutočnilo v SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici krajské kolo TO.1. ROČNÍK
Výsledková listina 1. ročníka KK TO kategória A, B