Školský rok 2014/15

KK Župná kalokagatia...   výsledky

Školský rok 2013/14

Stolnotenisový turnaj žiakov  SŠ
...
  výsledky

KK v bedmintone žiakov SŠ...   výsledky 

KK Župná kalokagatia SŠ...  výsledky

KK stolný tenis žiačky SŠ...  výsledky

KK stolný tenis žiaci SŠ... výsledky

KK florbal žiaci SŠ... výsledky

KK florbal žiačky SŠ...  výsledky


Školský rok 2012/13

KK Bedminton žiačky SŠ... výsledky  

KK  Bedminton žiaci SŠ, 2012...  výsledky 

KK Cezpoľný beh žiačky SŠ, 2012...  výsledky 

KK Cezpoľný beh žiaci SŠ, 2012...  výsledky